Zmluva č. 286500262300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286500262300
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500262300, uzatvorená za účelom uloženia SO07 Rekonštrukcia NN prípojky k stavbe "RD - Zlaté schody", na pozemku reg. E-KN parc. č. 3036/1, k.ú. Devín
  • Dátum uzavretia: 06.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 436,88 €
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie