Zmluva č. 286500282400

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286500282400
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Bytový dom Vajnorská" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 11279/2, 11296/1 v k.ú. Nové Mesto
  • Dátum uzavretia: 21.02.2024
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 4 030,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie