Zmluva č. 286500592400/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286500592400/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a verejenej kanalizácie k stavbe „Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava, Rusovce časť Zdravotechnika - Vodné hospodárstvo“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2748/3, 2868/1, 2876 v k.ú. Rusovce
  • Dátum uzavretia: 21.02.2024
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 3 484,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie