Zmluva č. 286500742300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286500742300
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500742300, uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO.13 Vodovodná prípojka a SO.14 Kanalizačná prípojka k stavbe "4 RODINNÉ DOMY - SLÁVIČIE ÚDOLIE", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21517, k.ú. Staré Mesto
  • Dátum uzavretia: 06.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 60,20 €
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie