Zmluva č. 286501052300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Poláková Aurélia
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501052300
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501052300, uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 1028/4, k.ú. Rača
 • Dátum uzavretia: 06.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 83,32 €
 • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie