Zmluva č. 286501242400/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Magula Milan
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501242400/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501242400/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom - Istrijská ulica" na pozemku reg. C-KN parc. č. 1428/28, k.ú. Devínska Nová ves
 • Dátum uzavretia: 21.02.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 49,00 €
 • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie