Zmluva č. 286501282300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Korchyn Vladyslav
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501282300
 • Názov zmluvy: Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby " Prekládka elektroprípojky zo vzdušného vedenia do podzemného" k stavbe rodinného domu s.č. 5655, k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok reg. E-KN p.č. 606/2
 • Dátum uzavretia: 01.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 330,46 €
 • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie