Zmluva č. 286501582300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Adamcová Oľga
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501582300
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501582400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky slúžiacej pre obsluhu záhrady, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka
 • Dátum uzavretia: 04.03.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 12,47 €
 • Dátum zverejnenia: 04.03.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie