Zmluva č. 286501612300/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Križan Kazimír,Ing.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501612300/0099
 • Názov zmluvy: Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby prekládky NN prípojky na pozemku registra "E" KN parc. č. 22082 v k.ú. Nové Mesto.
 • Dátum uzavretia: 07.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 325,00 €
 • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie