Zmluva č. 286501712400

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Šujanský Miloš, Ing., PhD.,MBA
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501712400
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501712400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "RD Villa M, ul. Francúzskych partizánov" na pozemku reg. E-KN parc. č. 21530, k.ú. Staré Mesto
 • Dátum uzavretia: 20.03.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 270,02 €
 • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie