Zmluva č. 286501722300/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286501722300/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501722300/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojky vody, prípojky splaškovej kanalizácie, prípojka plynu, prípojky NN k stavbe "Park pod Kolibou", na pozemku p.č. reg. E-KN 22300, k.ú. Vinohrady
  • Dátum uzavretia: 10.05.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 146,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie