Zmluva č. 286501762300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Varjú Alexander
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501762300
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501762300, uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie a vsakovacieho objektu na dažďovú vodu zo striech garáží, na pozemku C-KN parc. č. 3400/6, k.ú. Dúbravka
 • Dátum uzavretia: 16.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 52,77 €
 • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie