Zmluva č. 286501912300/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286501912300/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe "Rodinné domy s tromi bytovými jednotkami" na pozemku reg. E-KN parc. č. 349/2 v k.ú. Vajnory.
  • Dátum uzavretia: 13.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 260,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie