Zmluva č. 286502002400

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Debnárová Monika
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286502002400
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502002400, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k existujúcemu skladu, na pozemku reg. E-KN parc. č. 349/2, k.ú. Vajnory
 • Dátum uzavretia: 20.03.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 2 057,16 €
 • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie