Zmluva č. 286502522400

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Horváthová Miriam
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286502522400
 • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky vody, prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe „Rodinný dom - Pútnická“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1024/1, 1024/18, 1029/18,1030/2 a reg. E-KN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrica.
 • Dátum uzavretia: 19.04.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Dátum zverejnenia: 19.04.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie