Zmluva č. 286503072200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286503072200
  • Názov zmluvy: Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 206 Areálová kanalizácia SO 251 Prípojka VN elektrického rozvodu do TS1 SO 300 Verejné osvetlenie, k.ú. Staré Mesto, pozemky reg. C-KN p.č. 9143/5, 9143/23, 9143/24
  • Dátum uzavretia: 03.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 2 906,13 €
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie