Zmluva č. 286503582200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286503582200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503582200/0099, uatvorená za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska" na pozemkoch C-KN parc. č. 22021/1 a E-KN parc. č. 12080, k.ú. Nové Mesto
  • Dátum uzavretia: 14.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 271,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie