Zmluva č. 286503662200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286503662200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503662200/0099 uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodná prípojka" na pozemku registra C-KN p.č. 2950, p.č. 3004, LV č. 1, k.ú. Vrakuňa
  • Dátum uzavretia: 01.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 3 686,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie