Zmluva č. 286503812200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286503812200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503812200/0099 za účelom uloženia vod. a kan. prípojky k stavbe "Prekládka prípojok vodovodu a kanalizácie pre objekt - Dom techniky" na pozemkoch reg E-KN p.č. 11436/3, p.č. 21994, k.ú. Nové Mesto
  • Dátum uzavretia: 11.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 244,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie