Zmluva č. 286504042200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286504042200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia IS - IO 203.1 Verejná splašková kanalizácia a IO 204.1 Verejný vodovod k stavbe "Polyfunkčný súbor Agátová, ul. Na Vrátkach" na pozemku reg. C-KN p.č. 3410/2 a reg. E-KN p. č. 2121/100 v k.ú. Dúbravka.
  • Dátum uzavretia: 25.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 2 436,00 €
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie