Zmluva č. 286504072300/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Vicenová Daša, JUDr.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286504072300/0099
 • Názov zmluvy: Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Zmena napojenia rodinného domu, premiestnenie elektromera", k stavbe rodinný dom s.č. 2154, k.ú. Dúbravka, pozemky reg. C-KN p.č. 1823, p.č. 1825
 • Dátum uzavretia: 10.11.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 467,00 €
 • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie