Zmluva č. 286504182200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Trnovský Peter
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286504182200
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504182200 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe " Zmena vzdušnej elektrickej prípojky na zemnú NN elektrickú prípojku k rodinnému domu ul. 1.mája č. 3", k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok reg. C-KN p.č. 210
 • Dátum uzavretia: 13.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 698,52 €
 • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie