Zmluva č. 286504692200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Pajer Maroš
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286504692200/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená dňa 02.08.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby "NN prípojka - Vojenský bunker" na pozemku registra "E" KN parc. č. 5195/1 v k.ú. Petržalka.
 • Dátum uzavretia: 02.08.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 500,00 €
 • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie