Zmluva č. 286504732200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286504732200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504732200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-901 Preložka teplovodu k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 22021/1, k.ú. Nové Mesto
  • Dátum uzavretia: 22.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 293,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie