Zmluva č. 286504752200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: HEMMING s.r.o.
 • IČO: 35825545
 • Adresa: Trnavská cesta 10846/39A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286504752200/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504752200/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojky splaškovej kanalizácie k stavbe "Bytový dom ŠTEDRÁ - novostavba" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 622/100 a 617/100, k.ú. Ružinov
 • Dátum uzavretia: 28.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 2 808,00 €
 • Dátum zverejnenia: 01.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie