Zmluva č. 286504932200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286504932200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2022 za účelom uloženia SO 07 Vodovodnej prípojky a SO 08 Kanalizačnej prípojky k stavbe "Viladomy Koliba - Stráže" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21672/1 a 21680 v k.ú. Vinohrady.
  • Dátum uzavretia: 16.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 97,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie