Zmluva č. 286505062200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286505062200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505062200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-BS1.6 odvetrávacia štrková jímka k existujúcemu CO krytu COLT CLUB, na pozemku reg. C-KN parc. č. 885/11, k.ú. Staré Mesto
  • Dátum uzavretia: 22.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 118,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie