Zmluva č. 286505072200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286505072200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505072200/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Prístupová cesta k rodinným domom" a "2 rodinné domy", na pozemku reg. C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice
  • Dátum uzavretia: 16.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 24,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie