Zmluva č. 286505102200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286505102200/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK
 • Dátum uzavretia: 26.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 1 230,00 €
 • Dátum zverejnenia: 26.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie