Zmluva č. 286505112200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286505112200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia horúcovodnej prípojky pre OST a prekládky kábla VN k stavbe "Dom kultúry Dúbravka" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3026/4, 3026/5, 3026/49, 3045, 3058/1 v k.ú. Dúbravka.
  • Dátum uzavretia: 22.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 487,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie