Zmluva č. 286505602200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286505602200/0099
 • Názov zmluvy: Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 01 Horúcovodu pre stavbu ,,Horúcovod - skapacitnenie územia" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto
 • Dátum uzavretia: 02.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 3 654,00 €
 • Dátum zverejnenia: 02.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie