Zmluva č. 286506012200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Setvák Ľuboš
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286506012200/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená dňa 20.09.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom-zmena dokončenej stavby nadstavbou a staveb. úpravami" na pozemku reg. E-KN parc. č. 843/18 v k.ú. Vrakuňa.
 • Dátum uzavretia: 20.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 81,00 €
 • Dátum zverejnenia: 21.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie