Zmluva č. 286506272200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Kovarík Daniel
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286506272200
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe rodinného domu na ulici 1. mája č. 5 na parcele reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves
 • Dátum uzavretia: 26.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 525,00 €
 • Dátum zverejnenia: 26.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie