Zmluva č. 286506422100/0099/1

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Gvothová Marcela, Ing.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286506422100/0099/1
 • Názov zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506422100/0099, uzatvorená z dôvodu nerealizovania NN prípojky k existujúcemu BD na Timravinej ul. č. 1, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21535/1, 3024/6, 3025, k.ú. Staré Mesto
 • Dátum uzavretia: 26.10.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 500,00 €
 • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie