Zmluva č. 286506732200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Lenar, a.s.
 • IČO: 50957716
 • Adresa: Karloveská 34, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286506732200/0099
 • Názov zmluvy: Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena uloženia IS - SO 205 Predkládky vodovodu DN 200 pre stavbu ,,Administratívna budova Triangel 2" na pozemku registra "C" KN parc. č. 21795/1 v k.ú. Staré Mesto.
 • Dátum uzavretia: 07.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 171,00 €
 • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie