Zmluva č. 286506972100/0099/01

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Hergottová Andrea
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286506972100/0099/01
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972100/0099 uzatovrený z dôvodu zmeny trasy vedenia NN prípojky a rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie skrine SR cez pozemok registra EKN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrici
 • Dátum uzavretia: 16.11.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Dátum zverejnenia: 16.11.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie