Zmluva č. 286507002300/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Zelina Michal, Ing., PhD.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286507002300/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Preložka NN 2218000001-ZoVP“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3840/9, 3840/27 a reg. E-KN parc. č. 3760/2, 3762/24, 3839/1, 3841/3 v k.ú. Staré Mesto.
 • Dátum uzavretia: 14.11.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 1 693,00 €
 • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie