Zmluva č. 286507282200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286507282200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená dňa 28.11.2022 za účelom uloženia inžinierskych sietí - vodovodná a kanalizačná prípojka k stavbe "Rekonštrukcia polyfunkčných objektov Sasinkova-Moskovská" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21852 a 21854 v k.ú. Staré Mesto.
  • Dátum uzavretia: 28.11.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 525,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie