Zmluva č. 286508112200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286508112200/0099
  • Názov zmluvy: Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí pre stavbu ,,Polyfunkčná budova Prievozská, Bratislava" na pozemku registra "C" KN parc. č. 21818/2 v k.ú. Ružinov.
  • Dátum uzavretia: 19.01.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 2 688,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie