Zmluva č. 286508132200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286508132200/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva uzatvorená za účelom uloženia Prípojky STL plynu, Prípojky vody a Prípojky kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný dom Kopčianska - hotel SPHINX" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3688/12, 3688/21, 3675/23 a pozemku reg. E-KN parc.č. 5404 v k.ú. Petržalka
  • Dátum uzavretia: 28.12.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 277,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie