Zmluva č. 286508432200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286508432200
  • Názov zmluvy: Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 33 Prekládka dažďovej a splaškovej kanalizácie k stavbe "PANORAMA CITY III. Business, Landererova 12", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. C-KN p.č.9134/8
  • Dátum uzavretia: 03.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 201,09 €
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie