Zmluva č. 288800722300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 288800722300
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0072 23 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva stavby komunikácie a práva prechodu a prejazdu na časti pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300 - zastavané plochy a nádvoria vo v
  • Dátum uzavretia: 14.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1 428,00 €
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie