Zmluva č. 288801102300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 288801102300
  • Názov zmluvy: Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia stavby SO.05.A horúcovodnej prípojky k stavbe „Discovery Tower – bytový dom“ na častiach pozemkov parc. č. 21844/2 a 21844/55 k. ú. Ružinov, v rozsahu podľa GP č. 73/2021 spolu o výmere 90 m2
  • Dátum uzavretia: 08.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 3 511,46 €
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie