Zmluva č. 288804102200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 288804102200
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0410 22 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra „C“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 19179/7,parc. č. 9179/46, parc. č. 9379 a parc.č. 9239/6
  • Dátum uzavretia: 15.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 16 080,25 €
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie