Zmluva č. 288804442200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
 • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
 • Číslo zmluvy: 288804442200
 • Názov zmluvy: Zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľa, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21736/29– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 vybudovanie a užívanie stavebného objektu SO 201-02.
 • Dátum uzavretia: 09.08.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 9 445,03 €
 • Dátum zverejnenia: 10.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie