Zmluva č. 288804722200/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 288804722200/0099
  • Názov zmluvy: Predmetom je budúce zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia elektronabíjacej stanice s príslušenstvom na častiach pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19574,19572 zapís. na LV č. 6747, parc.19580/4,19580/1 zapís. na LV 3610.
  • Dátum uzavretia: 08.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 5 354,25 €
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie