Zmluva č. 288805042200/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Uhlár Marek, Ing.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 288805042200/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 22 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok reg. C KN parc. č. 22104, k. ú. Trnávka, LV č. 1040.
 • Dátum uzavretia: 11.08.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 2 968,35 €
 • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie