Zmluva č. 53/2022/KZ

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Orviský Alexej
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 53/2022/KZ
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 53/2022/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN, v k. ú. Vajnory, parc. č. 2919/2 - záhrada, vo výmere 171 m2 a parc. č. 2919/4 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m2, evidované na LV č. 2.
 • Dátum uzavretia: 19.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 8 960,00 €
 • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie