Mestská časť Bratislava - Jarovce


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Jarovce
  • IČO: 00304603
  • Adresa: Palmová 1, 85110 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum vyhotovenia  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118800642300 Protokol č. 11 88 0064 23 00 o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava - Jarovce - SO 102 Spevnené plochy a komunikácia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 22.06.2023 27.06.2023 Zmluva
1230005277 čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie,rez kríkov, 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 378,35 € 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
MAGDG2300227 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia a modernizácia workoutového ihriska Jarovce" v rámci Dotačného Podporgramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 20 000,00 € 02.08.2023 31.12.2023 02.08.2023 Zmluva
1230006087 čistenie chodníkov, kosenie 07/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 338,67 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
1230007002 čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny, kosenie 08/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 503,59 € 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
1230007746 čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 015,32 € 06.10.2023 20.10.2023 Faktúra
1230008395 čistenie chodníkov, kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 338,67 € 20.10.2023 03.11.2023 Faktúra
MAGTS2300310 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 Stavebné práce, opravárenské práce 24 355,46 € 31.10.2023 14.10.2024 03.11.2023 Zmluva
MAGDG2300343 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 7 824,02 € 14.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGBO2300124 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa Jarovce – Rusovce – Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“ v k. ú. Jarovce č. 246508632000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 14.12.2023 31.12.2024 15.12.2023 Zmluva
1240001286 Čistenie chodníkov, zimná údržba 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 714,25 € 22.02.2024 11.03.2024 Faktúra
1240001672 Čistenie chodníkov 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 371,08 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
1240002692 Čistenie chodníkov, vyhrabávanie lístia z trávnatých porastov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 711,40 € 10.04.2024 17.04.2024 Faktúra
MAGDG2400081 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 4 167,36 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
1240003812 Čistenie chodníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 371,08 € 16.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240004519 Čistenie chodníkov, Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 948,25 € 12.06.2024 27.06.2024 Faktúra
OTS2402659 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 3 799,92 € 19.06.2024 19.06.2024 Objednávka
« 1 2