Mestská časť Bratislava - Jarovce


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Jarovce
  • IČO: 00304603
  • Adresa: Palmová 1, 85110 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004700 čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 503,59 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005652 čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 378,35 € 12.07.2022 21.07.2022 Faktúra
MAGTS2200395 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2200395 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 12 836,91 € 21.10.2022 14.04.2023 25.10.2022 Zmluva
1220008674 čistenie chodníkov, kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 338,67 € 20.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009301 čistenie chodníkov 27.-28.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 487,82 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008219 čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 015,32 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007345 čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 503,59 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006393 čistenie chodníkov, kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 338,67 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
118807562200 Protokol č. 118807562200 o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Jarovce, ktorého premetom sú SO 04 Spevnené plochy a komunikácie, SO 13 Dažďová kanalizácia, SO 50 Spevnené plochy a komunikácie a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
118807462200 Protokol č. 118807462200 o zverení majetku a s ním súisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Jarovce, ktorého predmetom sú SO 03 Spevnené plochy a komunikácia a SO 09 Kanalizácia a dažďová a zaolejované vody v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
286507992200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe "Vodovod v Zeleninovej ulici, Bratislava - Jarovce I etapa" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 35,66 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
1220010244 čistenie chodníkov 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 975,64 € 07.12.2022 23.12.2022 Faktúra
1220011700 čistenie chodníkov 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 697,34 € 16.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1230000954 čistenie chodníkov 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 419,04 € 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
1230001862 čistenie chodníkov 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 975,64 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1230002575 čistenie chodníkov 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 975,64 € 13.04.2023 27.04.2023 Faktúra
MAGTS2300087 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300087 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 13 220,18 € 09.05.2023 15.10.2023 11.05.2023 Zmluva
1230003328 čistenie chodníkov 5.-6.4.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 487,82 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
248804242300 Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod pozemku parc. č. 237/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 726 m2, k. ú. Jarovce, podľa Uznesenia č. 217/2023 zo dňa 25.05.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 19.06.2023 20.06.2023 Zmluva
118800642300 Protokol č. 11 88 0064 23 00 o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava - Jarovce - SO 102 Spevnené plochy a komunikácia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 22.06.2023 27.06.2023 Zmluva
1 2 »